Categoria:DISCAPACITATS

Sol·licitud reconeixement del grau de discapacitat

Persones destinataries

A persones que presenten malalties congènites o de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. La revisió del grau de la discapacitat, es podrà revisar a un termini mínim de dos anys des de la data en què es va dictar resolució.

(més…)