Sol·licitud de famílies monoparentals

Sol·licitud de famílies monoparentals

Persones destinatàries

Està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació necessària

 

 • DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s o sentència.
 • Sol·licitud formulari a través del Gencat

Altra documentació

Omplir formulari de sol·licitud per internet

On ens podem adreçar?

Oficines d’Afers Socials i Famílies.

Drets de la persona

Avantatges i beneficis de famílies monoparentals.

Ajudes de la prestació i/o servei

 

 • Ensenyament: procés de preinscripció escolar (15 punts), escoles bressols de la Generalitat tenen un 50% de bonificació del cost, bonificació al cost de carrera universitària, bonificacions en cursos d’ACTIC.
 • Cultura: Preus reduïts en l’entrada a diversos teatres i museus.
 • Àmbit de lleure: beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.
 • Àmbit de transport: bonificacions en tarifes (20% – 50%), descomptes en el cremallera de Montserrat.
 • Àmbit personal de la generalitat: Convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat: Bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.
 • Permís de paternitat: La persona progenitora d’una família monoparental que treballa al servei de l’Administració de la Generalitat pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

Recursos

Bonificacions i descomptes, reducció de preus en establiments.

Requisits

Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:

 • Siguin menors de 21 anys d’edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.
 • Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament.

 

Serveis de la Zona

Altres bonificacions o reduccions en taxes i preus públics i equipaments municipals: per més informació adreçar-se a l’ajuntament del municipi (Palau-saverdera).