Sol·licitud de titol de família nombrosa

Sol·licitud de titol de família nombrosa

Persones destinataries

A les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació necessària

 • DNI dels progenitors i dels fills.
 • Llibre de família.

Altra documentació

Omplir formulari de sol·licitud per internet

On ens podem adreçar?

Oficines d’Afers Socials i Famílies.

Drets de la persona

Avantatges i beneficis de famílies nombroses

Ajudes de la prestació i/o servei

 • Ensenyament: procés de preinscripció escolar (15 punts), convocatòria de beques i ajuts escolars, Reduccions en taxes i preus públics, escoles bressols de la Generalitat tenen un 50% de bonificació del cost, bonificació del 50% de carrera universitària i UOC, bonificacions en cursos d’ACTIC.
 • Cultura: Preus reduïts en l’entrada a diversos teatres i museus.
 • Àmbit de lleure: beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.
 • Esport: bonificacions en equipaments esportius.
 • Àmbit de transport: bonificacions en tarifes (20% – 50%), descomptes en el cremallera de Montserrat.
 • Àmbit personal de la Generalitat: Convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat: Bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.
 • Transport aeri: descompte del 5 al 10% (segons categoria del TFN) en les tarifes aèries nacionals.
 • Àmbit de contractació: Contractació de cuidadors en famílies nombroses dóna dret a una bonificació del 45% de les quotes a la Seguretat Social.

Recursos

Bonificacions i descomptes, reducció de preus en establiments.

Requisits

 • Un o dues progenitores amb tres o més fills/filles siguin o no comuns.
 • Progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin comuns o no.
 • Dos o més germans/anes orfes de pare i mare sotmesos/eses a tutela o acolliment que convisquin amb la persona tutora o acollidora.
 • Tres o més germans/anes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o dos si un d’ells/d’elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.
 • Una persona progenitora amb dos fills/filles, en cas de defunció de l’altra persona progenitora.
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d’aquests fills o filles tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%., o incapacitat per a treballar.

Serveis de la Zona

Altres bonificacions o reduccions en taxes i preus públics i equipaments municipals: per més informació adreçar-se a l’ajuntament del municipi (Palau-saverdera).