Sol·licitud d’inscripció registral de parella estable

Sol·licitud d’inscripció registral de parella estable

Persones destinataries

Dues persones, majors d’edat, que conviuen, més de dos anys ininterromputs, tenen un fill comú o formalitzen la relació en escriptura pública.

Terminis

En qualsevol moment.

Documentació necessària

  • Document d’identitat, certificat de naixement, certificat d’empadronament de convivència històric, llibre de família.
  • Sol·licitud d’inscripció i adjuntar-hi la documentació que acredita l’existència de la parella estable i també una declaració responsable

Altra documentació

Emplenar formulari

On ens podem adreçar?

Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona.

Drets de la persona

Acreditació de parella de fet.

Recursos

Registre civil.

Requisits

Parelles estables constituïdes d’acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya.

Serveis de la Zona

Registre civil de l’Ajuntament de Palau-saverdera.