Sol·licitud reconeixement del grau de discapacitat

Sol·licitud reconeixement del grau de discapacitat

Persones destinataries

A persones que presenten malalties congènites o de caràcter previsiblement permanent i comporten una restricció o absència de la capacitat per realitzar les activitats de la vida diària.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. La revisió del grau de la discapacitat, es podrà revisar a un termini mínim de dos anys des de la data en què es va dictar resolució.

Documentació necessària

 • El formulari de sol·licitud (és imprescindible que hi consti un telèfon de contacte operatiu).
 • La documentació que cal presentar és la següent:
  • Còpia del NIE, si escau.
  • Còpia dels informes mèdics, psicològics o socials actuals emesos per professionals autoritzats (col·legiats de la xarxa pública i/o privada) que fan seguiment de la vostra malaltia.

On ens podem adreçar?

CAD Girona

872 97 50 00
email: cadgirona.dso@gencat.cat

Plaça de Pompeu Fabra, 1 17002 Girona

Servei d’orientació i valoració

CAD (Servei d’Orientació i valoració per a persones amb discapacitat)


Drets de la persona: Prestacions amb un 33% o superior de discapacitat.


Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Persona que té reconegut igual o superior 33% de discapacitat tens dret a :

 • targeta acreditativa de la discapacitat,
 • targeta de transport públic,
 • targeta daurada de Renfe,
 • deducció de l’IRPF,
 • avantatges laborals i
 • informació.

Tràmits de les prestacions

Targeta acreditativa de la discapacitat: mitjançant formulari

Recursos

Descomptes econòmics, vehicle adaptat, accessibilitat i avantatge de seients reservats per a persones amb discapacitat. Validació per tot Catalunya.

Requisits

 • Tenir reconegut, i vigent, un grau de discapacitat de 33% o superior.
 • Tenir residència habitual a Catalunya.
 • Tenir DNI/NIE vigent, menors d’edat inclosos.

Serveis de la zona

Altres bonificacions o reduccions en taxes i preus públics i equipaments municipals: per més informació adreçar-se a l’ajuntament de Palau-saverdera).


Drets de la persona: Prestacions amb un 65% o superior de discapacitat.


Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Reconegut igual o superior a 65% de discapacitat tens dret a tramitar:

 • pensió no contributiva per invalidesa,
 • pensió complementària de la PNC,
 • complement titulars per a la PNC,
 • prestació per fill a càrrec.

Tràmits de les prestacions

Targeta acreditativa de la discapacitat: mitjançant formulari

Recursos

Prestació econòmica permanent.

Requisits

Requisits PNC per invalidesa:

 • 18 anys a 65 anys,
 • grau de discapacitat igual o superior al 65% , caràcter físic, psíquic o sensorial,
 • sense recursos econòmics suficients i
 • no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.


Drets de la persona: Prestacions amb un 75% o superior de discapacitat.


Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Reconegut igual o superior a 75% de discapacitat tens dret a tramitar:

 • complement de 3a persona i p
 • prestació per fill càrrec (són compatibles).

Tràmits de les prestacions

Targeta acreditativa de la discapacitat: mitjançant formulari

Recursos

Prestació econòmica permanent.

Requisits

Requisits PNC per invalidesa:

 • 18 anys a 65 anys,
 • grau de discapacitat igual o superior al 65% , caràcter físic, psíquic o sensorial,
 • sense recursos econòmics suficients i
 • no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.