CAS (centre d’atenció i seguiment a les drogodependències)

CAS (centre d’atenció i seguiment a les drogodependències)

Persones destinataries

Les persones de més de 18 anys amb problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar tractament.

Documentació necessària

NO, es deriva a la persona per indicació mèdica i valoració de professionals de l’àmbit.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Servei especialitzat: drogodependències.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

  • Centres ambulatoris i públics: Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus familiars.
  • Tractament mèdic farmacològic per a desintoxicacions, tractaments substitutius, tractament psicològic amb suport motivacional,
  • Informació, orientació i assessorament en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial, i del lleure.

Recursos

Recursos assistencials especialitzats en el tractament de les addiccions.

Requisits

Persones de més de 18 anys amb problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar tractament.