Centres de Dia

Centres de Dia

Persones destinataries

Majors de 18 anys (dona i home), que presentin problemes amb addicions.

Documentació necessària

Derivació per indicació de professionals del CAS o CSMA, Serveis Socials o altres entitats

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Servei recursos educatius i terapèutics, d’estada diürna i continuada.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Rehabilitar persones afectades pel consum de drogues i altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre la conducta addictiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, emocional, social i d’inserció laboral i que presenten un perfil prou adaptat per realitzar aquest procés de manera ambulatòria.

Recursos

Depenen de Benestar Social i Família.

Requisits

  • Absència de malalties infectocontagioses en fase aguda,
  • En cas de patir alguna malaltia mental o física, capacitat i autonomia suficients per poder seguir el programa terapèutic,
  • Capacitat per acceptar i seguir normes de convivència en grup,
  • Desintoxicació prèvia a l’hora de començar el programa.