Comunitats terapèutiques

Comunitats terapèutiques

Persones destinataries

Persones majors de 18 anys, amb consum de substàncies i que han fet una prèvia desintoxicació,

Documentació necessària

Derivació per indicació de professionals del CAS o CSMA.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Servei d’acolliment residencial temporal.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Espai social construït amb la finalitat terapèutica de proporcionar als usuaris un tractament integral.

Recursos

Depenen de Benestar Social i Família.

Requisits

  • Majoria d’edat, indistintament del sexe.
  • Capacitat i autonomia suficients per participar activament en les activitats, controlada i compensació de les patologies psiquiàtriques,
  • absència de malaltia infectocontagiosa en fase aguda,
  • voluntariat per a l’ingrés.