Pisos de Reinserció

Pisos de Reinserció

Persones destinataries

Majors de 18 anys (dona i home) que presenta conducta addictiva i controlada.

Documentació necessària

Derivació per indicació de professionals del CAS o CSMA, Serveis Socials o altres entitats.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Serveis residencials en règim obert i d’estada limitada.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Intervenir sobre els elements necessaris perquè la persona pugui consolidar-se en el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes, …).

Recursos

Pisos de Reinserció a Girona.

Requisits

  • Persones amb conducta addictiva que ja han normalitzat aspectes importants d’estil de vida i es mantenen sense consumir substàncies addictives,
  • majors d’edat,
  • consciència d’addicció,
  • tractament voluntari,
  • en patologia psiquiàtrica controlada i compensada.