Prestació per a famílies amb infants, en data 1 de Setembre del 2020

Prestació per a famílies amb infants, en data 1 de Setembre del 2020

Persones destinataries

Famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment amb data a partir de l’1 de setembre de 2020, (inclòs), sempre que no superin uns ingressos límit.

Terminis

D’1 mes a comptar des de l’endemà de la data del naixement, acolliment, adopció o tutela de l’infant.

Documentació necessària

  • Dades identificadores de l’infant (nom, cognoms, data de naixement, Targeta sanitària individual – TIS, DNI o NIE). Si no es disposa inicialment, es requerirà amb posterioritat.
  • DNI dels dos progenitors,
  • número de compte IBAN.

Altra documentació

Omplir formulari de sol·licitud per internet

On ens podem adreçar?

Per sol·licitar presencialment la Prestació per a famílies amb infants és obligatòria la cita prèvia, la podeu demanar per internet o per telèfon al 900 400 012.

Drets de la persona

Prestació econòmica en l’àmbit autonòmic (Catalunya)

Ajudes de la prestació i/o servei

  • La quantia de la prestació és de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment.
  • Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750 euros.

Recursos

Econòmic.

Requisits

  • Residents legals a Catalunya durant 5 anys.
  • Hi ha d’haver convivència dels membres de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No superar ingressos límits, segons el establert per la norma reguladora (Resolució TSF/2314/2019, de 4 de setembre).