Unitat de patologia dual a Girona

Unitat de patologia dual a Girona

Persones destinataries

Persones amb patologia dual, en tant que hi ha presència d’un trastorn mental i un trastorn per ús, abús o dependència de substàncies.

Documentació necessària

NO, es deriva a la persona per indicació mèdica i valoració de professionals de l’àmbit.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Servei especialitzat: drogodependències.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Servei especialitzat: hospitalització.

Recursos

IAS

Requisits

Major de 18 anys fins als 65 anys, diagnòstic de malaltia mental, trastorn greus, trastorn mental i d’abús de substàncies, no és un recurs d’accés directe; s’hi ha d’accedir des de la xarxa de salut mental i addiccions