Unitats de Crisi

Unitats de Crisi

Persones destinataries

Majors de 18 anys (dona i home) que presenta conducta addictiva.

Documentació necessària

Derivació per indicació de professionals del CAS o CSMA, Serveis Socials o altres entitats.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Unitat de curta durada (centre residencial).

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Una atenció mèdica i psicològica i facilitar durant uns dies la contenció suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i prendre decisions sobre el seu futur.

Recursos

Fundació Alba Terrasa (només una en tot Catalunya).

Requisits

Persones amb conducta addictiva, majors de 18 anys (dones i homes).