Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD)

Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD)

Persones destinataries

Persones majors de 18 anys, amb consum de substàncies actives, que generen un greu perjudici a la salut i que no es pot atendre ambulatòriament.

Documentació necessària

NO, es deriva a la persona per indicació mèdica i valoració de professionals de l’àmbit.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Servei especialitzat: hospitalització.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Unitats de curta estada en què s’atenen pacients amb dependència de substàncies psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari quan el tractament ambulatori no sembla viable.

Recursos

Àmbit hospitalari.

Requisits

  • Dependència de substàncies psicoactives,
  • majoria d’edat,
  • ingrés programat i voluntari,
  • derivació per un centre,
  • patologia orgànica o psiquiàtrica que permet seguir la dinàmica de la unitat hospitalària de desintoxicació,
  • existència d’un pla de seguiment terapèutic a l’alta.