Prestació d’atur parcial

Prestació d’atur parcial

Persones destinataries

Quan el treballador veu reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball com a mínim en una tercera part, amb la corresponent reducció proporcional de sou.

Terminis

Des del dia següent al de la situació legal d’atur, amb un termini de sol·licitud de 15 dies.

Documentació necessària

On ens podem adreçar?

SEPE (cita prèvia)

Drets de la persona

Prestació econòmica.

Recursos

Calcula en funció del període d’ocupació cotitzada.

Requisits

  • Afiliat a la Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada a la d’alta.
  • Trobar-se en situació legal d’atur.
  • Acreditar disponibilitat per cercar activament feina i per acceptar una col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d’activitat.
  • Tenir cotitzat un període mínim de 360 dies dins els sis anys anteriors a la situació legal d’atur o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.
  • No haver complert l’edat ordinària per tenir dret a la pensió de jubilació.