Ajut especial urgent per a l’habitatge

Ajut especial urgent per a l’habitatge

Persones destinatàries

Col·lectius en situació del vulnerabilitat, en risc social i d’exlcusió

Terminis

Termini obert

Documentació

On ens podem adreçar

Des de l’Oficina Local d’Habitatge: c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic
Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

Drets de la persona

Prestació econòmica temporal

Recursos

  • Són ajuts per garantir l’habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d’amortització hipotecària.
  • L’import de les quotes d’amortització del préstec hipotecari o del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents: Demarcació de Girona: 550 euros mensuals.

Requisits

A persones amb ingressos baixos o moderats i que estan en alguna de les següent situacions d’exclusió social residencial: deutes d’impagament, rendes de lloguer, rendes de lloguer derivades de la covid, quotes hipotecàries, pèrdua habitatge habitual, Persones que van tenir una resolució favorable de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer o la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge.