Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys 2020-2022

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social per als anys 2020-2022

Persones destinaries

Empreses que tinguin forma de societat cooperativa, societats laborals, federacions i fundacions del departament d’afers socials. 

Terminis

Del 9 de juny de 2020 fins al 31 de desembre de 2022.

Documentació 

Formulari de sol·licitud al web de l’ICF i la documentació relacionada s’ha de presentar electrònicament.

On ens podem adreçar 

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Drets de la persona

Prestació econòmica

Recursos

  • Facilitar una línia de préstecs directes de l’ICF a les empreses de l’economia social, garantits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el Fons de Garantia d’Economia Social i Cooperativa

Requisits

Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar el formulari de sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.