Programa Borsa lloguer social

Programa Borsa lloguer social

Persones destinatàries

Famílies que compleixin requisits per estar inscrits a la borsa, amb dificultats econòmiques. 

Terminis

En qualsevol moment

Documentació

Sol·licitud: https://ssl.altemporda.cat/owncloud/s/kvCCpJJ5SvSE5FS

On ens podem adreçar

Des de l’Oficina Local d’Habitatge: c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic
Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

Recursos

Té com a objectiu crear en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà la gestió per a l’arrendament d’habitatges a preus moderats, i donar un servei de seguiment durant la durada del lloguer.

Requisits

Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
Poder demostrar ingressos regulars.
No tenir cap habitatge en propietat.
Acceptar les condicions de seguiment.
Estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial.
Les persones sol·licitants que rebutgin un habitatge sense justificació poden ser excloses de la borsa per un període d’un any. A aquests efectes, es considera justificada la renúncia a un habitatge quan la renda suposi més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència.