Programa Garantia Juvenil

Programa Garantia Juvenil

Persones destinatàries

Joves en cerca de feina que no es troben en situació formativa, ni treballant per compte propi i/o aliè, i que vulguin aconseguir una inserció al mercat laboral.

Terminis

Sol·licitar en el moment en que no tens feina, estàs inactiu laboral i/o sense formació. 

Documentació

Inscripció a la sol·licitud: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

On ens podem adreçar 

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Drets de la persona

Iniciativa per demanda d’ocupació als joves

Recursos

  • Facilitar accés als joves al mercat laboral
  • Oportunitats laborals i/o formatives
  • Contracte en pràctiques al lloc de treball

Requisits d’inscripció al programa

Tenir nacionalitat Española, o ser ciutadà de la Unió o dels Estats part del Acord Econòmic Europeu o ser extranger titular d’una autorització per residir al territori español. 

Estar empadronat a una localitat espanyola, major de 16 anys i menys de 30 anys al moment de la sol·licitud. 

No haver treballat en el dia natural anterior a la data de la sol·licitud.