Subvencions per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental

Subvencions per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental

Persones destinataries

Associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya.

Terminis

Des del 23 de novembre al 23 de desembre (ambós inclosos).

Documentació

Tramitació per internet: Sol·licitud de subvenció

Drets de la persona

Subvenció

Requisits

Per a poder optar a les subvencions, les persones jurídiques esmentades han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la protecció i millora del medi. No poden optar com a beneficiaris de les subvencions les associacions empresarials, els col·legis professionals i els sindicats.