Subvencions per identificar i esterilitzar animals de companyia i per a serveis veterinaris

Subvencions per identificar i esterilitzar animals de companyia i per a serveis veterinaris

Persones destinataries

Serveis veterinaris externs només estan destinades a ens locals de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.

Terminis

Del 2 d’octubre de 2021 fins al 2 de novembre de 2021.

Documentació

Formulari de sol·licitud + declaració responsable

Recursos

fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals

Requisits

Documentació que acrediti: serveis veterinaris externs només estan destinades a ens locals de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.