Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis

Persones destinaries 

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.

Terminis

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ) i fins al 31 de desembre de 2023.

Documentació

Inciar tràmits: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

La sol·licitud serà telemàtica i s’haurà de presentar mitjançant signatura digital.

Recursos de la prestació

subvencionar el procés de presa de decisions de la comunitat de propietaris, dotant-lo de perspectiva tècnica i integrant informació sobre els diferents instruments públics de suport, amb l’objectiu d’aconseguir rehabilitacions més ambicioses i de més qualitat des del punt de vista de la sostenibilitat.

Requisits 

Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).