Registre de Voluntats Anticipades

Registre de Voluntats Anticipades

PERSONES DESTINATÀRIES

Persones majors de 18 anys, que hagin fet el DVA i vulguin inscriure’l al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut.

TERMINIS

En qualsevol moment, prèviament tenir elaborat el DVA.

DOCUMENTACIÓ

On ens podem adreçar

Àrea bàsica de salut de la zona

Drets a la persona

Dret a la pròpia decisió en termes de salut

Requisits

Major d’edat, capacitat suficient i de manera lliure per expressar la seva voluntat, és necessari que el DVA s’atorgui davant d’un notari o amb intervenció de tres testimonis que compleixin els requisits següents: major d’edat, plena capacitat, dos testimonis que no tinguin relació de parentiu.