Servei de Club Social

Servei de Club Social

Persones destinataries

Servei social, d’intervenció en persones amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició, dels trastorns mentals greus (TMG), estabilitzats i compensats de la seva malaltia.

On ens podem adreçar

CSM Alt emporda csma.altemporda@ias.cat C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) 972 672 225

Drets de la persona

Recurs per fomentar, dins d’un marc de relacions, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure.

Recursos de la província de Girona

Club Social de Girona

Requisits

  • Major de 18 anys fins als 65 anys.
  • Diagnòstic de malaltia mental
  • Problemàtica social derivada de la malaltia mental