Servei de Fundació Tutelars

Servei de Fundació Tutelars

Persones destinataries 

Persones diagnosticades de malalties, amb manca de referent familiar que requereixen ajuda d’altres com a protecció individual dels seus béns i decisions personals, necessiten ajuda de terceres persones. 

On ens podem adreçar 

Consell Comarcal Alt Emporda- Fundació Tutelar de l’Alt Emporda (entitat)

Drets de la persona

Servei d’atenció per a persones en procés de tutela.

Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protecció de les persones incapacitades.

Recursos de la zona de Girona

Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

Fundació tutelar de l’Alt Empordà

Requisits

  • Diagnòstic de malaltia mental
  • Problemàtiques socials i de risc, requereixen protecció de persona