Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Persones destinataries

Persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu. 

On ens podem adreçar

CSM Alt emporda csma.altemporda@ias.cat C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) 972 672 225

Drets de la persona

Habitatge amb serveis comuns: establiment d’atenció permanent flexible per donar diferents respostes a persones amb una malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu.

Recursos de la província de Girona

Llar residència: La Maçana- Gironès Salt

Requisits

  • Major de 18 anys fins als 65 anys.
  • Diagnòstic de malaltia mental
  • Problemàtica social derivada de la malaltia mental