Servei de Prelaboral

Servei de Prelaboral

Persones destinataries 

Servei social, d’intervenció en persones amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició, dels trastorns mentals greus (TMG), estabilitzats i compensats de la seva malaltia.

On ens podem adreçar 

CSM Alt emporda csma.altemporda@ias.cat C/ La Jonquera, 62-72 (Figueres) 972 672 228

Drets de la persona

Prestació: establiment diürn

Procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una integració laboral

Recursos de la zona de Girona

Servei prelaboral Drissa Girona

Requisits

  • Major de 18 anys fins als 65 anys
  • Diagnòstic de malaltia mental