Sol·licitar accés a la Meva Salut

Sol·licitar accés a la Meva Salut

Persones destinatàries

Persones que tinguin tramitada TS, tothom que té accés a salut, TSI.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació

Donar-me d’alta al registre formulari: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome

On ens podem adreçar

CAP àrea bàsica referent

Drets de la persona

Accés a les dades de salut virtual

Recursos

Sol·licita l’accés a La Meva Salut sense necessitat d’anar a cap centre sanitari: permet accedir a dades de salut personals de manera virtual

Requisits

Fills i tutelats menors de 16 anys, cal que disposis primer del teu accés personal. Majors de 18 anys.