Sol·licitud targeta sanitària

Sol·licitud targeta sanitària

Persones destinaries

Persones residents de Catalunya, des del moment del naixement. 

Terminis

En el moment de naixement, o trasllat a Catalunya

Documentació

Sol·licitud: https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM

Document identificador (DNI, NIE, passaport).
Certificat d’empadronament amb la data d’emissió inferior a tres mesos.

On ens podem adreçar

Àrea bàsica de salut de la zona de residència

Drets de la persona

Serveis públics sanitaris

Recursos

Accés a sanitat pública: 061 Salut, productes farmacèutics amb copagament, urgències mèdiques, atenció primària, atenció especialitzada i sociosanitaria, prestació otropotètica, productes dietètics per a pacients ambulatoris, servei d’atenció domiciliària (PADES), unitats d’hospitalització, programes de promoció de la salut. 

Requisits

  • Residents a Catalunya.
  • Estar empadronat.