Ajut individual per desplaçament de transport escolar

Ajut individual per desplaçament de transport escolar

PERSONES DESTINATÀRIES

A famílies que tenen un infant i/o adolescent escolaritzat en centres de titularitat pública –d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil.

TERMINIS

Termini de convocatòria d’ajut

DOCUMENTACIÓ 

Omplir sol·licitud d’ajut :  https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/families-alumnes/individuals-desplacament/

El pare, la mare o el tutor de l’alumne/a ha de presentar a la direcció del centre docent una sol·licitud de l’ajut en què s’exposin els motius de la seva demanda i la justificació de la despesa que els representa el desplaçament escolar.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Consell Comarcal de l’Alt Empordà i/o Ajuntament de Palau Saverdera

DRET DE L’AJUDA

Cost total o parcial del transport escolar

REQUISITS

Aproven les bases que han de regir la concessió dels ajuts tenint en compte la situació socioeconòmica de la família i la distància geogràfica