Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

PERSONES DESTINATÀRIES

Alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.

TERMINIS

En qualsevol moments fins a la majoria d’edat

DOCUMENTACIÓ

Omplir sol·licitud:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?moda=1

ON ENS PODEM ADREÇAR

Departament d’Afers Socials

DRETS DE LA PERSONA

Prestació econòmica temporal: ajut a ensenyament, transport escolar, menjador i altres.

REQUISITS

  • Ser menor de 18 anys
  • Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d’educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials