Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

PERSONES DESTINATARIES

Per als alumnes que cursin ensenyaments de batxillerat, formació professional i estudis universitaris i superiors. Així com per a l’alumnat d’educació infantil, educació especial i altres estudis.

TERMINIS

Termini per presentar les sol·licituds: del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021-22

DOCUMENTACIÓ

Omplir sol·licitud de beca (s’adjunta enllaç)

El pare, la mare o el tutor de l’alumne/a ha de presentar a la direcció del centre docent una sol·licitud de l’ajut en què s’exposin els motius de la seva demanda i la justificació de la despesa que els representa el desplaçament escolar.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

DRETS DE L’AJUDA

Prestació de servei escolar i ajut estudi.

Beques per ensenyament postobligatoris no universitaris

REQUISITS

  • segons renda de la família
  • segons resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

L’import de les beques varia en funció de la situació econòmica en què es trobin l’alumne/a i la seva família, i dels barems que estableix cada convocatòria.