Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)

PERSONES DESTINARIES

Infants i adolescents, en un ambient familiar i/o social que dificulta el seu desenvolupament personal, familiar i social.

TERMINIS

En qualsevol moment, sol·licitar per demanda de: escola, serveis socials, altres serveis que ho considerin necessari fer seguiment. 

DOCUMENTACIÓ

NO CAL APORTAR DOCUMENTACIÓ, REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DELS PROFESSIONALS.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

DRETS DE LA PERSONA

Prestació de servei especialitzat: protecció dels menors que es troben en un ambient familiar i/o social que dificulta el seu desenvolupament personal, familiar i social.

REQUISITS

  • Infant i/o adolescent en situació de risc
  • Problemàtica que requereix atenció
  • Situacions d’alta complexitat