Prestació per a menors d’edat en situació de risc

Prestació per a menors d’edat en situació de risc

PERSONES DESTINARIES

Infants i adolescents menors d’edat en risc social

TERMINIS

En qualsevol moments fins a la majoria d’edat

DOCUMENTACIÓ

  • Fotocopia del DNI
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Fotocòpia de la declaració de renda

ON ENS PODEM ADREÇAR

DGAIA

DRETS DE LA PRESTACIÓ

Prestació temporal amb la finalitat d’atendre les despeses de manteniment d’una persona menor d’edat amb expedient de risc per la Generalitat i atesa en la seva pròpia família.

  • Menors de 0-9 anys: 326 euros mensuals
  • de 10-14 anys: 362 euros mensual
  • 15-18 anys: 393 euros mensuals

REQUISITS

  • El/la menor d’edat ha d’estar tutelat per la DGAIA.
  • La unitat familiar perceptora ha de disposar d’uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència.
  • Aquest límit d’ingressos s’incrementa d’un 30% per cada membre de la unitat familiar a partir del segon.