PRESTACIÓ ECONÒMICA: Per naixement o adopció d’un fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitats igual o superior al 65%

PRESTACIÓ ECONÒMICA: Per naixement o adopció d’un fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitats igual o superior al 65%

PERSONES DESTINATÀRIES

Famílies amb naixement, adopció en famílies nombroses

TERMINIS

A partir del primer mes comptant de l’endemà del naixement o adopció de la persona

DOCUMENTACIÓ

  • Document identificació
  • Certificat empadronament
  • Llibre de família
  • Acreditar exercicis econòmics de l’últim any.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Es poden obtenir les sol·licituds a les oficines de la Seguretat Social corresponent al lloc de residència de la unitat familiar. Petició de cita al web:

DRET DE LA PERSONA

Prestació econòmica en àmbit Estatal (condicionada a un límit dels ingressos familiars)

REQUISITS

  • Nacionalitat Espanyola
  • Residència legal a l’Estat Espanyol
  • Acreditar partida de naixement
  • Acreditar partida d’adopció
  • Nivell d’ingressos familiars no pot ser superior a : 13.424,00€