Prestació econòmica per part o adopció múltiple

Prestació econòmica per part o adopció múltiple

PERSONES DESTINATÀRIES

Famílies en casos de part o adopció múltiples (a partir de 2 fills nascuts en el mateix part o bé adoptats simultàniament)

TERMINIS

d’1 mes a comptar des de l’endemà de la data del naixement, acolliment, adopció o tutela de l’infant

DOCUMENTACIÓ

  • Document identificació
  • Certificat empadronament
  • Llibre de família
  • acreditar exercicis econòmics de l’últim any.

ON ENS PODEM ADREÇAR

Es poden obtenir les sol·licituds a les oficines de la Seguretat Social corresponent al lloc de residència de la unitat familiar. Petició de cita al web:

DRET DE LA PRESTACIÓ

Prestació econòmica en l’àmbit estatal

REQUISITS

Poden sol·licitar aquesta prestació tant el pare com la mare:

  • Residència a l’estat espanyol
  • No percebre prestacions de la mateixa naturalesa
  • Empadronament a l’estat espanyol