Servei d’orientació i acompanyament a les famílies

Servei d’orientació i acompanyament a les famílies

PERSONES DESTINATÀRIES

Famílies amb infants i adolescents que s’han detectats necessitats socials que requereixen ser ateses

TERMINIS

En qualsevol moment

DOCUMENTACIÓ

Es pot sol·licitar per demanda pròpia o per derivació d’altres serveis: educació, serveis socials, infància.

ON ENS PODEM ADREÇAR

SOAF Alt Empordà

DRET DE LA PERSONA

Servei de caràcter universal per a totes les famílies

És un espai, servei per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. Servei d’orientació i acompanyament a les famílies.

REQUISITS

  • Famílies amb infants i/o adolescents
  • Residir a Catalunya