Numero d’Identitat de l’Estranger (NIE)

Numero d’Identitat de l’Estranger (NIE)

PERSONES DESTINATÀRIES

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

TERMINIS

L’obtenció del N.I.E., expedit a Espanya per la Direcció General de la Policia, demora uns 30 dies naturals des del lliurament de la documentació necessària.

DOCUMENTACIÓ

ON ENS PODEM ADREÇAR

Comissaria de Policies

Web: https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/pr_asig_no_nie_inst.html

DRET DE LA PERSONA

Els estrangers que estiguin autoritzats a restar a Espanya, els que tinguin obert un expedient administratiu i els que tinguin interessos professionals, econòmics o socials a Espanya seran dotats de NIE.

REQUISITS

  • Estar empadronat
  • Titol del viatge o cèdula d’inscripció en vigor
  • Obtenir vigent el passaport