Servei de primer acollida per a persones estrangeres

Servei de primer acollida per a persones estrangeres

PERSONES DESTINATÀRIES

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

TERMINIS

Des del moment que arriba al país destinatari en situació d’estrangeria immigrant.

DOCUMENTACIÓ

Omplir sol·licitud: https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/servei-de-primera-acollida/

ON ENS PODEM ADREÇAR

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DRET DEL SERVEI

Certificat d’acollida

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

REQUISITS

  • Empadronades a Catalunya, independentment de la data d’arribada.
  • Disposeu de dos anys per fer la formació en els tres mòduls. 
  • Han d’assistir al 75% de les hores de classe de cada mòdul per obtenir el certificat corresponent.