Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

PERSONES DESTINATÀRIES

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

TERMINIS

En el termini d’1 mes des de l’entrada al territori espanyol o bé des de la concessió de l’autorització.

DOCUMENTACIÓ

Omplir sol·licitud: https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf

ON ENS PODEM ADREÇAR

Secretaria Estado de Migraciones

Web: https://www.inclusion.gob.es/es/sec_emi/index.htm

DRETS DE LA PERSONA

Obtenir targeta identitat estranger: document que identifica les persones estrangeres a l’efecte d’acreditar la seva situació legal a Espanya.

REQUISITS

  • Autorització de residència o d’estada superior als 6 mesos.
  • Empadronament a Catalunya