Categoria:ATUR I DESOCUPACIÓ

Subsidi d’atur

Persones destinataries

Situació legal de desocupació, quan la persona se li ha finalitzat una prestació d’atur.

Terminis

Heu de sol·licitar en els QUINZE DIES HÀBILS posteriors a la data en què es produeixi el cessament involuntari en l’ocupació o al dia que finalitzi el període de vacances pendent de gaudir o a l’acabament del mes d’inscripció com a demandant d’ocupació.

(més…)