Servei d’atenció precoç (CDIAP)

Servei d’atenció precoç (CDIAP)

Persones destinataries

Infants de 0 a 6 anys, amb trastorns de desenvolupament, o que estan en situació de risc de presentar-ne.

Terminis

Sol·licitar per demanda de: escola, serveis socials, altres àmbits.

Documentació necessària

NO CAL APORTAR DOCUMENTACIÓ, REQUERIMENT DE DOCUMENT DELS PROFESSIONALS.

On ens podem adreçar?

En contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família.

Drets de la persona

Prestació de servei especialitzat.

Ajudes de la prestació i/o servei

L’atenció precoç és gratuïta a tots els centres de la xarxa pública que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Recursos

Servei d’atenció precoç, detecció i prevenció.

Requisits

Ser resident a Catalunya i tenir menys de 6 anys.