Serveis o centres de reducció de danys

Serveis o centres de reducció de danys

Persones destinataries

Majors de 18 anys (dona i home) que presenta conducta addictiva.

Documentació necessària

Derivació per indicació de professionals del CAS o CSMA, Serveis Socials o altres entitats.

On es podem adreçar?

CAS (Alt Empordà) àmbit ambulatori.

Drets de la persona

Centre i programes.

Ajudes vinculades a serveis i/o privats

Consumidors que tenen problemes amb les drogues en actiu que no volen o no se senten encara en condicions d’iniciar un tractament i persisteixen en el consum. És reduir al màxim els problemes de salut tant física com psicosocial i motivar així com facilitar l’accés a tractament.

Recursos

Recurs de dia: puntual i seguiment.

Requisits

Persones amb conducta addictiva, majors de 18 anys (dones i homes).