Ofideute (servei)

Ofideute (servei)

Persones destinatàries 

Famílies hipotecades de l’habitatge que utilitzen com a habitatge habitual i permanent, i que no poden fer front al pagament del préstec hipotecari o preveuen que no hi podran fer front.

Terminis

En qualsevol moment

Documentació

DNI o NIE dels titulars, Escriptura de compra, Escriptura del préstec, Certificat de l’entitat financera de l’estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d’interès actual i import de les quotes, Certificat de convivència o del padró del vostre ajuntament, Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar.

On ens podem adreçar

Des de l’Oficina Local d’Habitatge: c/ Nou 48
17600 Figueres
Tel. 972503088 (ext.421 i 423)
correu electrònic
Horari Servei Habitatge:
De dilluns a dijous de 9h a 14h.

Drets de la persona

Servei d’assessorament, informació i mediació d’habitatges

Recursos

  • Servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per fer front a la hipoteca, i que per aquest motiu estan en risc de perdre l’habitatge
  • Evitar els desnonaments derivats dels impagaments dels préstecs hipotecaris

Requisits

A famílies hipotecades de l’habitatge que utilitzen com a habitatge habitual i permanent, i que no poden fer front al pagament del préstec hipotecari o preveuen que no hi podran fer front; així com avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge.